Stappenplan zelf pensioen opbouwen

Als je weet of je een pensioengat hebt, kun je beslissen of je zelf vrijwillig extra pensioen wil regelen. Als je samenwoont of getrouwd bent, is het bovendien handig dat je beiden eens bent over de aanpak. Hierbij een stappenplan:

  1. Start met inlezen (deskresearch) over de mogelijkheden op de Nederlandse markt. Daar kun je deze site voor gebruiken, maar uiteraard staat internet vol met artikelen over zelf pensioen opbouwen. Ben kritisch op de afzenders van de diverse media en artikelen, denk aan het gezegde “Wij van WC eend adviseren WC eend”.
  2. Ga in gesprek met je partner en/of naasten. Als het goed is, ben je inmiddels op de hoogte dat je zelf kunt beleggen of sparen voor je pensioen. Ook weet je inmiddels dat je advies kan vragen aan een pensioenadviseur of zelf een vrijwillig pensioenproduct af kan sluiten. Waar voel jij je prettig bij? Wat is de visie van je partner en/of naasten op het extra opbouwen van pensioen?
  3. Vertrouw je in het vervolgtraject graag op de kennis en kunde van een professionele pensioenadviseur? Een eenmalig advies van een onafhankelijk pensioenadviseur kost ongeveer € 1200,- tot € 1700,- voor alleenstaanden en € 1500,- tot € 2000,- voor partners. Ondernemers zijn een iets hoger bedrag kwijt. Hier staan meer tips over het selecteren van een professionele pensioenadviseur. Het stappenplan eindigt hier als je kiest voor een pensioenadviseur.
  4. Ga je liever zelf verder met het selecteren en afsluiten van een pensioenproduct? Bereken dan eerst je jaarruimte en reserveringsruimte.
  5. De bankspaarrekening is de meest geschikte oplossing om zelf vrijwillig pensioen op te bouwen. Maak een keuze tussen sparen, beleggen of een combinatie. Hier staat meer informatie om je te helpen bij deze keuze.
  6. Oriënteer je op de aanbieders van bankspaarproducten met de spaar- of beleggingsvariant. Ga ze vergelijken, lees reviews en let in de vergelijking in ieder geval op de betrouwbaarheid van de bank of instelling (staan ze onder toezicht van de AFM?) en de kosten die ze rekenen. Sommige banken of instellingen rekenen periodieke (beleggings)kosten en/of eenmalige opstartkosten. Kosten zijn niet erg, zolang je hier maar van op de hoogte bent en je de service de moeite waard vindt.
  7. Sluit vervolgens het product af. Meestal kan dit digitaal (execution only). Bij sommige aanbieders moet je nog papieren formulieren invullen of heb je alsnog de hulp van een adviseur nodig.  Vanaf het moment van de aanvraag, regelt de bank of beleggingsinstelling het verdere traject.