Pensioengat uitrekenen

Je pensioengat, ook wel pensioentekort genoemd, is het financiële gat dat na pensionering ontstaat als je te weinig pensioen hebt opgebouwd. Door het pensioengat heb je na je pensioendatum veel minder geld te besteden dan in je werkende leven, dus je gaat er in koopkracht op achteruit. Er zijn tientallen oorzaken voor een pensioengat, denk hierbij aan tijdelijke werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid, (echt)scheiding, baanwissels, etc. Bijna iedereen loopt in zijn werkende leven wel een klein of groot pensioengat op. Bereken je pensioengat als volgt uit:

1. Ga na op hoeveel pensioen je recht hebt, als je geen actie onderneemt. Log met je DigiD in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier staan de pensioenuitkeringen en AOW-uitkering in maandbedragen (zowel netto als bruto) waar je ongeveer recht op hebt vanaf je pensioendatum. Als je een partner hebt, doe je dit voor beiden.

2. Ga na wat je minimale maandlasten ongeveer zijn vanaf je pensioendatum. Neem als uitgangspunt je huidige maandlasten, zowel de vaste lasten als variabele kosten. Schrap vervolgens de lasten die komen te vervallen vanaf je pensioendatum. Denk hierbij aan een hypotheek die inmiddels is afgelost en bepaalde (reis)kosten die je niet meer maakt als je niet dagelijks gaat werken. Bereken hier de invloed van inflatie op de hoogte van je maandlasten op je pensioendatum. Houd hierbij eventuele vaste hypotheeklasten buiten beschouwing, inflatie heeft hier geen invloed op.

3. Haal je maandlasten af van de netto pensioenuitkering(en) uit mijnpensioenoverzicht.nl. Als hier een negatief getal uitkomt en je hebt weinig spaargeld (of beleggingen), is het zeker verstandig om zelf extra pensioen op te gaan bouwen. Kom je positief uit? Ga voor jezelf na of dit, in combinatie met je spaargeld/beleggingen, voldoende is om de extra’s na je pensioen mee te betalen.
Heb je specifieke plannen na je pensioen, zoals verre reizen maken of een camper/boot/… aanschaffen? Bedenk dan of je dit ook kunt betalen vanuit een eventueel ander spaarpotje. Het is namelijk niet gunstig om veel spaargeld/beleggingen te hebben mocht je ooit in een verzorgingshuis gaan wonen. De eigen bijdrage kan dan hoger uitvallen.