Pensioengrondslag berekenen

Als werknemer bouw je pensioen op over je pensioengrondslag. Je pensioengrondslag is je pensioengevend salaris minus je franchise.

Pensioengevend salaris = je bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld, vaste toeslagen en eventuele 13e maand. Wettelijk is bepaald dat bijtelling van een leaseauto en prestatieafhankelijke bonussen niet tot het pensioengevend salaris mogen behoren. In je pensioenreglement staat wat in jouw pensioenregeling exact tot het pensioengevend salaris behoort. Het maximum pensioengevend salaris in 2020 is € 110.111,-.

Franchise = Spreek uit ‘Fransjieze’. In de wet is bepaald dat werkgevers verplicht zijn een franchise te gebruiken in de pensioengrondslag. De franchise wordt van je pensioengevend salaris afgehaald, omdat de werkgever ervan uit moet gaan dat de werknemer na pensionering ook een AOW-uitkering ontvangt. De minimale franchise is daarom een afgeleide van de jaarlijkse AOW-uitkering. De minimale franchise in 2020 is € 14.167,- (100/75 * AOW gehuwden) als je fulltime werkt en over 75% van je loon pensioen opbouwt. Voor parttime werkenden wordt de minimale franchise evenredig verlaagd. Een werkgever kan besluiten een hogere franchise te hanteren. In het pensioenreglement staat de hoogte van de gehanteerde franchise.

Voorbeeld pensioengrondslag berekenen:

Medewerker X heeft een contract voor 24 (0,6 FTE) uur met bruto maandsalaris van € 1.700,- zonder toeslagen en 13e maand =
Pensioengevend salaris (€ 1.700 * 12,96) – Franchise (€ 14.167 * 0,6) = € 13.531,80