Pensioen & belangrijke gebeurtenissen

Belangrijke gebeurtenissen in je leven, ook wel life-events genoemd, hebben invloed op je pensioen bij je werkgever. Het is belangrijk dat je deze gebeurtenissen aan je werkgever doorgeeft. Denk hierbij aan samenwonen, geboorte van een kind en scheiden. Hieronder staan de gevolgen van drie belangrijke life-events op je werkgeverspensioen.

Pensioen & een nieuwe baan

Een nieuwe baan is een belangrijk life-event. Bij een nieuwe baan stopt je pensioenopbouw bij je oude werkgever. Kom je in dienst bij een werkgever die ook een pensioenregeling heeft? Dan heb je de mogelijkheid om je opgebouwde pensioen over te hevelen naar je nieuwe pensioenregeling. Waardeoverdracht heet dit. Door waardeoverdracht worden de 2 pensioenpolissen samengevoegd tot 1 pensioenpolis. Het voordeel hiervan is dat je minder administratie hebt en eventuele indexering (inflatiecorrectie) ook over je eerder opgebouwde pensioen gaat. Door indexering (inflatiecorrectie) groeit je pensioen beter mee met toekomstige prijsstijgingen.

Wettelijk recht

Waardeoverdracht is een wettelijk recht van de werknemer. De pensioenuitvoerder van zowel je oude als nieuwe pensioenregeling zijn verplicht hier aan mee te werken. Er zijn 3 uitzonderingen waarbij de uitvoerder niet verplicht is hieraan mee te werken:

  1. In het geval van een zogenaamd ‘klein pensioen’, een jaarlijkse pensioenuitkering lager dan € 484,09 (2020). Dan mag de uitvoerder de totale waarde van deze jaarlijkse pensioenuitkeringen ook eenmalig aan je uit te keren. Afkopen heet dit.
  2. Als je partner niet akkoord gaat met de overdracht van het opgebouwde partnerpensioen.
  3. Als de oude of nieuwe pensioenuitvoerder een pensioenfonds is met een te lage dekkingsgraad.  Het pensioenfonds is verplicht je te informeren zodra de dekkingsgraad weer voldoende is. Zodat de overdracht alsnog kan plaatsvinden.

Waardeoverdracht verstandig

Bij de overweging om wel of geen gebruik te maken van waardeoverdracht, is het verstandig je oude en nieuwe pensioenregeling door te lezen. Let hierbij op de volgende punten:

  • Is je oude pensioenregeling een uitkeringsovereenkomst (eindloon of middelloon)? Dan heb je vanaf pensioendatum recht op gegarandeerde pensioenuitkeringen. Als je nieuwe pensioenregeling een premieovereenkomst (beschikbare premieregeling) is, heb je na de waardeoverdracht geen recht meer op deze garanties. Bij grote bedragen is waardeoverdracht dan meestal niet verstandig.
  • Is je oude pensioenregeling een premieovereenkomst en je nieuwe regeling een uitkeringsovereenkomst? Dan is het vaak wel gunstig om te kiezen voor waardeoverdracht. Na de waardeoverdracht heb je namelijk recht op hogere gegarandeerde pensioenuitkeringen.
  • Ga je van een uitkeringsovereenkomst naar een uitkeringsovereenkomst? Let dan op zaken als garanties rondom indexering (inflatiecorrectie) en de methode waarop het nabestaandenpensioen wordt opgebouwd (zie hiernaast).
  • Ga je van een premieovereenkomst naar een premieovereenkomst? Let dan op de methode waarop het nabestaandenpensioen wordt opgebouwd (zie hiernaast). Als het nabestaandenpensioen op dezelfde manier wordt opgebouwd, heeft waardeoverdracht verder geen nadelen.

Offerte

Bij je indiensttreding ontvang je van je nieuwe pensioenuitvoerder uitleg over het aanvragen van waardeoverdracht. Je nieuwe pensioenuitvoerder maakt altijd eerst een offerte voor de waardeoverdracht op. Hierin staat wat je nieuwe pensioenopbouw wordt gebaseerd op de waardeoverdracht. Gaat het om veel geld en heb je twijfels over de offerte? Meestal kun je dan, op kosten van je werkgever, advies vragen aan de pensioenadviseur van je nieuwe werkgever.

Pensioen & samenwonen

Veel werkgevers hebben niet alleen een ouderdomspensioen geregeld, maar ook een partnerpensioen. Ook wel nabestaandenpensioen genoemd. Dit partnerpensioen is bestemd voor de partner van de werknemer. De partner ontvangt dit pensioen vanaf het moment van overlijden van de werknemer. Of en hoeveel partnerpensioen je opbouwt, zie je in je pensioenregeling. Ook tref je in de pensioenregeling aan, wie exact onder de definitie van ‘partner’ valt. Met name voor samenwonenden is de definitie per pensioenregeling verschillend.

Bepaald of onbepaald partnerpensioen

Er zijn verschillende systemen waarmee je partnerpensioen kunt opbouwen. Zo is er een ‘bepaald’ en ‘onbepaald’ partnersysteem. In het eerste geval dien je bij je werkgever specifiek aan te geven wie je partner is. In de tweede situatie hoef je de naam van je partner niet door te geven; op moment van overlijden beoordeelt de pensioenuitvoerder wie je partner was.

Partnerpensioen op opbouwbasis of op risicobasis

Daarnaast kan een partnerpensioen op ‘opbouwbasis’ zijn, hierbij wordt een deel van je pensioenpremies gebruikt, om een partnerpensioen op te bouwen. Of je hebt een partnerpensioen op ‘risicobasis’. Hierbij wordt er, tot aan je pensioendatum of eerdere uitdiensttreding, een overlijdensrisicoverzekering op je leven afgesloten. De risicopremie hiervoor wordt op je pensioenpremie ingehouden.

Overlijden tijdens en na dienstverband

Je werkgever kan een partnerpensioen voor je partner hebben geregeld als je komt te overlijden tijdens je dienstverband. Er zijn veel pensioenregelingen die tevens een partnerpensioen uitkeren als je komt te overlijden na je dienstverband. Heb je een partner die financieel afhankelijk van je is en ga je uit dienst of met pensioen? Let dan extra op of het partnerpensioen komt te vervallen. In dat geval kun je de adviseur van je voormalig werkgever of pensioenuitvoerder vragen hoe je het partnerpensioen het beste kunt regelen.

De wijze waarop je partnerpensioen opbouwt, zie je ook terug in je pensioenreglement. Heeft je werkgever een partnerpensioen opgenomen in de pensioenregeling? Meld het dan altijd bij de afdeling personeelszaken als je gaat samenwonen of trouwen.

Pensioen & scheiden

Een ander life-event is een echtscheiding of uit elkaar gaan. Een (echt)scheiding is erg vervelend. Je pensioen is dan zeker niet het eerste waar je aan denkt. Echter is het wel zeker van belang dat je de officiële scheidingsdatum binnen 2 jaar doorgeeft aan de afdeling Personeelszaken, zodat zij de pensioenuitvoerder kunnen informeren.

Ouderdomspensioen

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap zonder specifieke voorwaarden over pensioen? Dan heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen wat opgebouwd is tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij samenwonenden met een samenlevingscontract, is in het samenlevingscontract vastgelegd of het pensioen wel of niet wordt gesplitst.

Splitsen ouderdomspensioen

Het splitsen van het ouderdomspensioen kan op 2 manieren gebeuren:

  • Verevening; Het verevenen van ouderdomspensioen is de standaard methode. De ex-partner van de werknemer ontvangt de helft van het ouderdomspensioen vanaf dezelfde datum als de werknemer. De pensioendatum van de werknemer is hierbij leidend. Komt de ex-partner eerder te overlijden? Dan ontvangt de werknemer alsnog de volledige pensioenuitkering. Vanaf het moment dat de werknemer komt te overlijden, heeft de ex-partner geen recht meer op de helft van het ouderdomspensioen. Beide exen blijven hierdoor levenslang van elkaar afhankelijk.
  • Conversie; Pensioenuitvoerders werken alleen mee aan conversie, als beide partners akkoord gaan met deze methode. Bij conversie wordt het pensioen direct bij de scheiding gesplitst en herberekend. Beide ex-partners krijgen een eigen recht op het ouderdomspensioen, ieder vanaf hun eigen pensioendatum. De hoogte van de uitkering is hierbij niet meer afhankelijk van het wel of niet in leven zijn van de ex-partner. In de politiek gaan er steeds meer stemmen op om conversie als standaard methode in te voeren.

Als blijkt dat de ex-partner na de verdeling een pensioenuitkering van minder dan € 484,09 (2020) per jaar overhoudt, hoeft de pensioenuitvoerder het pensioen niet te splitsen.

Partnerpensioen

Voldoet je partner aan de partner definitie uit je pensioenregeling en heb je een partnerpensioen op ‘opbouwbasis’? Als jullie hier geen verdere afspraken of voorwaarden over hadden opgesteld, heeft je ex-partner recht op het gehele partnerpensioen. Dat houdt in dat het hele partnerpensioen dat je vanaf indiensttreding tot aan de scheidingsdatum hebt opgebouwd, wordt omgezet naar een bijzonder partnerpensioen voor je ex-partner. Je ex-partner ontvangt dit bijzonder partnerpensioen vanaf jouw overlijden in periodieke uitkeringen. Ook als je later een nieuwe partner krijgt. Je nieuwe partner heeft dan recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd vanaf de scheidingsdatum tot aan de pensioen- of overlijdensdatum.