Pensioen vervroegen

Wil je voor je AOW-leeftijd al met pensioen? Dat heet je pensioen vervroegen. Zolang je spaar- en pensioenpotjes groot genoeg zijn, is dit geen probleem.

In de meest ideale situatie bedenk je als twintiger of dertiger wat je ideale pensioenleeftijd is. Hier kun je vervolgens op jonge leeftijd naar handelen. Door bijvoorbeeld uit te rekenen hoe groot je pensioenpot moet zijn op je gewenste pensioendatum en iedere maand een klein bedrag hiervoor apart te zetten.

In de praktijk zijn er maar weinig mensen zo jong al actief met hun pensioen bezig zijn. Veel mensen gaan actief met hun pensioen aan de slag als ze in de 50 zijn. Hierdoor heb je minder mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen, maar het is zeker nog niet te laat!

Lagere pensioenuitkeringen

Ieder jaar dat je eerder met pensioen gaat, moet de pensioenuitvoerder langer de levenslange pensioenuitkeringen uitbetalen. Daarbij kunnen ze minder lang beleggen met je geld. De pensioenuitvoerder verlaagt daarom de pensioenuitkering als je eerder met pensioen wilt dan je AOW-leeftijd. Ieder jaar dat je eerder stopt met werken, betekent een verlaging van je pensioenuitkering van ongeveer 6% tot 7%.

Voorbeeld: Vanaf je AOW-leeftijd (67 in dit voorbeeld) heb je recht op een levenslange maandelijkse pensioenuitkering van bruto € 1500,- en netto € 1219,-. Wil je met je 62ste met pensioen gaan? Dan heb je, met een verlaging van 6,5% per jaar, recht op een levenslange maandelijkse uitkering van bruto € 1072,-. Dit is netto tot aan je 67ste  € 679,- en vanaf je 67ste € 871,- per maand.  Mede doordat je de eerste 5 jaar het hogere tarief voor inkomstenbelasting betaalt, is dit een fors verschil.

Offertes opvragen

Werkgeverspensioen: De meeste pensioenuitvoerders van werkgeverspensioenen staan toe dat je vanaf je 60ste verjaardag, je pensioen in kunt laten gaan. Je leest in je pensioenregeling (en die pensioenregelingen van vorige werkgevers) of dit mogelijk is. Je kunt je pensioenuitvoerder(s) ook om advies hierin vragen. Pensioenuitvoerders kunnen bijvoorbeeld een offerte voor je opstellen met de gewenste eerdere pensioendatum. Vergeet dit dan niet te doen bij alle pensioenuitvoerders waar je gedurende je loopbaan pensioen hebt opgebouwd.

Vrijwillig opgebouwd pensioen: bij vrijwillig opgebouwd pensioen, kun je de uitkeringen in laten gaan wanneer je wilt. Het grote voorbehoud hierbij is dat de uitkeringen of levenslang, of tenminste tot 20 jaar na AOW-leeftijd moeten doorlopen. Met de waarde van je opgebouwde kapitaal, kun je offertes voor periodieke uitkeringen aanvragen bij zowel banken als verzekeraars.

Periode tot aan AOW-leeftijd overbruggen

Houd er rekening mee dat je vanaf je AOW-datum ook een AOW uitkering ontvangt. Daarbij betaal je pas vanaf je AOW-uitkering het lagere tarief op inkomstenbelasting. In de meest ideale situatie ben je financieel niet afhankelijk van deze AOW-uitkering. En is de AOW-uitkering op termijn met name handig om financiële gaten die door inflatie ontstaan, op te vangen. In de praktijk hebben veel mensen de AOW-uitkering echt nodig om financieel rond te komen. Dit betekent dat je tot aan je AOW-datum meerdere mogelijkheden hebt:

  • Tijdelijk extra aanvulling vanuit je eigen vermogen. Wellicht heb je een normale spaar- of beleggingsrekening, waarop genoeg geld staat om als extra aanvulling tot aan je 67ste te dienen. Of je verkoopt bepaalde zaken van waarde; zoals een vakantiewoning, (2e) auto, boot, etc.
  • Een hoog-laag pensioen. Waarbij je tot aan de AOW-leeftijd een hogere uitkering ontvangt. En vanaf je AOW-leeftijd een lagere uitkering.
  • Je maandelijkse vaste lasten verlagen. Bijvoorbeeld door in een kleiner en/of energiezuiniger huis te gaan wonen, de (2e) auto of motor te verkopen of te minderen/stoppen met een dure hobby. Je kunt sowieso stoppen met het vrijwillig opbouwen van extra pensioen.
  • Ga extra bijverdienen. Ga op zoek naar betaalde klussen als oppas, huishoudelijk werk of klusjesman/vrouw. Of ga vrijwilligerswerk doen tegen een vrijwilligersvergoeding (maximaal € 1700,- per jaar in 2019).

Heb je financieel geen mogelijkheden om voor je AOW-leeftijd met pensioen te gaan, maar wil je wel al gaan afbouwen met werken? Dan kun je vaak, in overleg met je werkgever, met deeltijd pensioen gaan.

Inkomstenbelasting

Op basis van de opgevraagde offerte(s), kun je zelf uitrekenen of je maandelijks rond kunt komen van deze uitkering(en). In de offertes kun je terugzien dat je tot aan je 67ste het hogere tarief op inkomstenbelasting betaalt. Na je 67ste betaal je het lagere tarief aan inkomstenbelasting. De bank, verzekeraar of pensioenfonds houdt meestal de inkomstenbelasting in op de uitkering. Je ontvangt doorgaans een netto uitkering. Ook dit staat in de offertes.

Inflatie

Verder van belang is dat je goed let op eventuele indexaties van de uitkeringen. Als de pensioenuitkeringen nooit geïndexeerd worden, heb je door de inflatie over 20-25 jaar veel minder te besteden. Hier bereken je hoeveel je pensioenuitkeringen (zonder indexatie) in de toekomst nog waard zijn.

En uiteraard; als je inzicht hebt in de uitkeringen en verwacht dat je hiermee de rest van je leven financieel rondkomt; dan onderteken de offertes en ga genieten!