Met pensioen gaan

Na jaren hard werken is het eindelijk zo ver. Je pensioendatum komt in zicht. De overheid in Nederland bepaalt wanneer je je AOW- uitkering ontvangt. Met deze tool van de Sociale VerzekeringsBank (SVB) bereken je je AOW-leeftijd. Let op: de overheid kan de AOW-leeftijd in de toekomst verhogen. Pas 5 jaar vóór je AOW-leeftijd kan deze niet meer gewijzigd worden.

Ongeveer 4 maanden vóór de AOW-datum ontvang je automatisch een brief van de SVB over de wijze waarop je de AOW-uitkering moet aanvragen. Veel mensen stoppen op deze datum met werken. Ook arbeidscontracten houden veelal de AOW-leeftijd aan als einde dienstverband.

Zelf je pensioendatum bepalen

Je bent niet verplicht om met pensioen te gaan vanaf het moment dat je een AOW-uitkering ontvangt. Je bent vrij om te stoppen met werken wanneer je wilt. Het pensioen dat je zelf of bij je werkgever hebt opgebouwd, kun je meestal vanaf je 60ste tot 5 jaar na je AOW-leeftijd in laten gaan. Met de huidige pensioenleeftijd van 67, betekent dit dat je tussen je 60ste en 72ste je pensioenuitkeringen in moet laten gaan.

Uiteraard heeft het bepaalde consequenties als je je pensioen eerder of later dan je AOW-leeftijd in laat gaan. Hierover lees je meer in de hoofdstukken ‘Pensioen vervroegen en ‘Pensioen uitstellen‘. Stop je op je AOW-leeftijd ook daadwerkelijk met werken? Pensioenuitvoerders van je (eerdere) werkgever(s) en de meeste instellingen waar je vrijwillig pensioen hebt opgebouwd, benaderen je enkele maanden voor je AOW-leeftijd over je pensioenuitkeringen.

Pensioenuitkeringen werkgeverspensioen ‘aankopen’

Bij een uitkeringsovereenkomst, heb je vanaf je pensioendatum recht op gegarandeerde pensioenuitkeringen. Bij een kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst, heb je pensioenkapitaal opgebouwd. Je bent verplicht dit pensioenkapitaal op je pensioendatum om te zetten naar levenslange periodieke uitkeringen. Dit wordt ook wel het ‘aankopen’ van pensioenuitkeringen genoemd. Je pensioenuitvoerder brengt enkele maanden voor je AOW-datum een offerte hiervoor uit. Je bent niet verplicht om bij de uitvoerder waar je het kapitaal hebt opgebouwd, ook de pensioenuitkeringen aan te kopen. Je kunt zelf andere verzekeraars ook om een offerte vragen. Dit wordt ook wel ‘pensioenshoppen’ genoemd. Pensioenshoppen kun je zelf doen; bij bijvoorbeeld online vergelijkingssites. Of je schakelt een pensioenadviseur in. Pensioenuitkeringen van je werkgever moeten altijd levenslang doorlopen, eventueel met een overgang vanaf je overlijden naar je partner (partnerpensioen).

Pensioenuitkeringen vrijwillig opgebouwd pensioen ‘aankopen’ 

Heb je zelf vrijwillig extra pensioen opgebouwd in de derde pijler? Wettelijk gezien mag je de periodieke pensioenuitkeringen laten uitbetalen wanneer je wilt. Het grote voorbehoud hierbij is dat de uitkeringen of levenslang, of tenminste tot 20 jaar na AOW-leeftijd moeten doorlopen. Hierbij maakt het niet uit of je pensioen is opgebouwd via lijfrente of banksparen. Ga eerst na wat de hoogte van deze pensioenopbouw is. Op basis van dit bedrag kun je gaan ‘shoppen’; offertes opvragen bij diverse verzekeraars en banken. Een pensioenadviseur kan dit ook voor je doen.

  • Verzekeraars bieden levenslange lijfrente-uitkeringen aan. Eventueel met een overgang naar de langstlevende partner (partnerpensioen). Na jouw overlijden, of het overlijden van je partner, stoppen de uitkeringen.
  • Banken bieden bankspaaruitkeringen met een vaste einddatum aan. Deze einddatum moet in ieder geval 20 jaar na je AOW-datum liggen. Dus als je 62 jaar bent, met een AOW-leeftijd van 67 jaar, dan moeten deze uitkeringen doorlopen tot je 87ste. Vanaf 62 jaar betekent dat deze uitkeringen exact 25 jaar doorlopen. Na je 87ste ontvang je geen pensioenuitkering meer. Overlijd je voor je 87ste? Dan worden de uitkeringen tot de vaste einddatum doorbetaald aan je erfgenamen.

Bankspaaruitkeringen zijn doorgaans iets hoger dan levenslange lijfrente-uitkeringen, omdat een bank geen langleven risico loopt (het risico dat de verzekeraar langer moet uitkeren dan vooraf ingeschat).