Corona werkgevers pensioenpremie

Corona en je pensioenpremie

De meeste mensen in loondienst bouwen pensioen op via hun werkgever. Je werkgever betaalt een pensioenpremie voor jouw pensioen aan een pensioenfonds of -verzekeraar. Maar wat als je werkgever in de financiële problemen komt door de Corona crisis en de pensioenpremie niet meer kan betalen? Wat betekent dit voor je pensioenopbouw?

Veel bedrijven gaan komende maanden in meer of mindere mate te maken krijgen met de Corona crisis en financiële tegenslag. De overheid doet veel om gedwongen ontslagen te voorkomen. Enkele weken geleden schreef ik al over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ook met deze noodmaatregel, zijn er bedrijven die moeite gaan hebben met het uitbetalen van salarissen.

Kostenpost

Maar naast de salarissen, maken werkgevers meer kosten voor hun werknemers. Denk aan diverse belastingen en verzekeringen. Een van de grootste kostenposten voor personeel, naast het salaris, zijn de te betalen pensioenpremies. Veel werkgevers met een pensioenregeling houden een eigen bijdrage voor de pensioenregeling in op het bruto salaris van de medewerkers.  Je werkgever betaalt vervolgens de totale som aan pensioenpremies voor alle medewerkers rechtstreeks aan het pensioenfonds of -verzekeraar. Dit is iedere keer een flinke rekening. Voor oudere werknemers kan de pensioenpremie namelijk wel 25% van het bruto salaris bedragen. 

Overeenkomst

Als je werkgever een pensioenregeling voor je heeft afgesloten, heb je officieel een pensioenovereenkomst. Je werkgever is verplicht de pensioenpremies te blijven betalen. Ook al komt hij in financieel zwaar weer. Op zich een prettig idee dat je werkgever verplicht je pensioenpremies moet doorbetalen. Maar je wilt ook niet dat je werkgever failliet gaat. Een lastige afweging.

Uitstel betaling van pensioenpremies

Gelukkig hebben veel pensioenfondsen en -verzekeraars zelf een oplossing hiervoor aangedragen. Als je als werkgever in de financiële problemen komt door de Corona crisis, kun je uitstel van betaling aanvragen. Veelal maximaal 3 maanden hoeven de pensioenpremies niet betaald te worden. De pensioenopbouw van de medewerkers loopt in deze tijd wel door. Ook blijven medewerkers gewoon verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en partnerpensioen. Hierdoor kunnen zowel werkgevers als medewerkers even op adem komen. Wel belangrijk is dat de werkgever zo snel mogelijk overlegt met het pensioenfonds of -verzekeraar dat de pensioenpremies tijdelijk niet betaald kunnen worden. Op termijn moet de werkgever de betaling van de pensioenpremies wel inhalen. De uitwerking hiervan kan per pensioenfonds en – verzekeraar afwijken. Naar verwachting mogen werkgevers de premiebetaling uitsmeren over een langere periode. 

Betaalachterstand pensioenpremies

Wat als je werkgever in zo’n financiële problemen komt, dat je werkgever na de Corona crisis de pensioenpremies helemaal niet meer betaald of failliet gaat? Je pensioenfonds of – verzekeraar is verplicht om jou als medewerker te informeren op het moment dat er grotere betaalachterstanden ontstaan. Je pensioenfonds of – verzekeraar blijft ook je werkgever herinneren aan de betaalachterstand. Hier hoef je zelf dus niet op te letten. Op moment dat je geïnformeerd wordt door je pensioenfonds of – verzekeraar over de betaalachterstand, kun je uiteraard wel vragen hierover stellen aan je werkgever. Bij grote bedrijven kan dit via een OR of medezeggenschapsraad. Bij kleine bedrijven kun je wellicht zelf (of met enkele collega’s) je werkgever aanspreken op de betaalachterstand. Van een kale kip kun je niet plukken. Dus als dit geen effect heeft, wordt je pensioenopbouw na enkele maanden stopgezet. Je pensioenfonds of – verzekeraar stopt eventuele verzekeringen en maakt je pensioen premievrij. 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *