pensioenkorting

Korting op je pensioen

Korting, een woord waar wij Nederlanders blij van worden. Helaas niet in combinatie met pensioen. De afgelopen jaren zijn we doodgegooid met nieuws over wel of geen pensioenkorting. Maar waarom moeten de pensioenen gekort worden? En wie gaat iets merken van die pensioenkortingen?

Om met die laatste vraag te beginnen; alleen mensen die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij een pensioenfonds. Als het fonds er slecht voorstaat, kun je te maken krijgen met een pensioenkorting. Dit betekent helaas dat een groot deel van de Nederlanders, nog werkend of al met pensioen, hiermee te maken gaat krijgen.

Dekkingsgraad

Een pensioenfonds dat er slecht voorstaat, heeft een lage dekkingsgraad. De dekkingsgraad zegt iets over de hoeveelheid geld in kas, om alle toekomstige gegarandeerde pensioenen uit te betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld in kas om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. De Nederlandse wetgeving vereiste tot voor kort een minimale dekkingsgraad  van 104,3%. En pas bij een dekkingsgraad vanaf 110% mogen pensioenfondsen de pensioenen gaan indexeren. Bij veel grote pensioenfondsen is de dekkingsgraad de afgelopen jaren niet boven de 110% geweest. Met name de pensionado’s gaan door de oplopende inflatie, achteruit in inkomen.

Sterker nog, bij veel grote pensioenfondsen heeft de dekkingsgraad de afgelopen jaren geschommeld tussen 90-95%. Pensioenfondsen zijn verplicht om de pensioenpremies deels te beleggen en deels te sparen. Door de aanhoudende lage rentestand hebben ze de laatste jaren niet veel rendement op spaargeld kunnen maken. Daarbij worden mensen steeds ouder. Dus er moet per persoon langer pensioen uitgekeerd worden, dan van tevoren was ingeschat.

Verplichte rekenregels

De dekkingsgraad van een pensioenfonds wordt berekend op basis van verplichte rekenregels. Een deel van deze rekenregels ligt inmiddels onder vuur; pensioenspecialisten vinden de rekenregels aan de erg veilige kant. Volgens de rekenregels hebben veel pensioenfondsen te weinig geld in kas om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Dit levert nu en de komende jaren nog geen probleem op. Pas op de lange termijn bestaat het risico dat mogelijk niet alle pensioenen uitbetaald kunnen worden. Daarbij hebben veel pensioenfondsen juist het afgelopen jaar grote beleggingswinsten gemaakt.

Tot voor kort was de wetgeving rondom een lage dekkingsgraad strenger. Als een fonds langer dan 5 jaar een dekkingsgraad onder de 104,3% had, moest het fonds verplicht de pensioenen inkorten. Dat zou betekenen dat opgebouwde pensioenen tot soms wel 10% gekort zouden worden in 2020. Met name voor pensionado’s kan dit heftige gevolgen hebben. Hun pensioenuitkering is immers al jarenlang niet meer geïndexeerd. Het is maatschappelijk niet uit te leggen dat werknemers en pensionado’s, ondanks grote beleggingswinsten, de dupe worden van deze strenge eisen.

Versoepeling eisen

Daarom heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 19 november 2019, als onderdeel van het nieuwe pensioenakkoord, voorgesteld de eisen rondom de dekkingsgraad te versoepelen. Het kabinet heeft voor dit jaar besloten dat een pensioenkorting alleen doorgevoerd moet worden als eind 2019 de dekkingsgraad van een pensioenfonds onder de 90% is. Het is nog niet helemaal zeker, maar door de beleggingswinsten afgelopen periode hoeven waarschijnlijk maar weinig pensioenfondsen te korten. Één jaar adempauze voor de pensioenfondsen en haar deelnemers. Komende periode worden er diverse debatten gevoerd in de tweede kamer. Hieruit zal nieuwe, definitieve wetgeving voor pensioenfondsen moeten volgen.

5 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] moment moeten Pensioenfondsen verplicht een vaste rekentente hanteren. De hoogte van de rekenrente stamt nog uit de tijd dat de rentetarieven veel hoger […]

  2. […] verliezen niet goedgemaakt kunnen worden, bestaat een kans dat volgend jaar de pensioenuitkeringen gekort moeten worden. Maar toch is er nu nog geen reden tot […]

  3. […] dermate slecht voor komt te staan, dat deze zowel de opgebouwde als ingegane pensioenen moet gaan korten. Veel pensioenfondsen hebben vlak na de vorige recessie, tussen 2008 en 2013, eveneens de […]

  4. […] wordt nog minder. Het onderzoeksbureau van Aon, een groot pensioenbedrijf, heeft onderzocht dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen per 2 maart 2020 al 6% zijn gedaald. Van 101% vlak voor de de Corona uitbraak, […]

  5. […] betekent dat eind september 2019 slechts 5 bedrijfstakpensioenfondsen een dekkingsgraad hadden van 110% of meer. Overigens hebben 3 van de 5 pensioenfondsen de pensioenen met minder dan […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *